Lasertherapie

Lasertherapie in de dierenartspraktijk

Het woord “laser” is een afkorting van het Engelstalige begrip: “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Met betrekking tot de toepassing van “laser” in de geneeskunde, maakt men een onderscheid tussen de zogenaamde “hard laser” en de “soft laser” . Het verschil tussen beide laser soorten zit in het vermogen van het laserlicht en de frequentie van de lasergolven. “Hard laser” heeft een zeer hoog vermogen en wordt toegepast bij de chirurgie (de laserstralen kunnen branden en snijden) en “Soft laser” dat een laag vermogen heeft (enkele milliwatt), wordt toegepast bij de lasertherapie. Men kan de therapie met “soft laser” of “low level laser” zien als een soort intensieve lichttherapie, waarbij een gerichte laserlichtstraal met een bepaalde golflengte in een vastgestelde frequentie wordt toegepast.

Werking van Laser

Laserlicht dringt daarbij door de huid en stimuleert daarbij zenuw- of energiebanen, via welke het laserlicht de fysiologische processen op celniveau stimuleert(photobiostimulatie). Hierbij worden de celmembranen gestabiliseerd, welke werking vergelijkbaar is met de werking van procaïne, dat wil zeggen dat pijnwaarneming wordt verminderd. Daarnaast activeert het laserlicht de celstofwisseling (verhoogde activiteit van ATP), waardoor bio-actieve stoffen vrijkomen die het genezingsproces bevorderen en waarbij de eiwitproductie en de vorming van collageen toeneemt. Daarnaast bevordert het laserlicht de doorbloeding op het niveau van bloedhaarvaten in de weefsels. De klinische werking van lasertherapie is antiflogistisch (ontstekingsremmend), regeneratief (weefselherstellend), doorbloedingsversterkend, zwellingreducerend en pijnstillend c.q. pijnregulerend.

Toepassing van Laser

  • sportblessures en orthopedie (peesblessure en overbelasting van banden en rug)
  • wondbehandeling
  • dermatologie (huidproblemen, littekenvorming)
  • pijnbehandeling (spierpijn, gewrichtspijnen, buikpijn)
  • acupunctuurbehandeling bij luchtwegproblemen (chronische bronchitis), nieren- en urinewegproblemen, stoornissen aan geslachtsorganen en bij darmproblemen

Een laserbehandeling richt zich in eerste instantie op de pijnlijke lichaamsdelen. Daarom is de klinische diagnose van een patiënt van wezenlijk belang voor een succesvolle therapie. Bij een behandeling worden alle pijnlijke lichaamspunten met laser behandeld, omdat geen enkel probleem op zichzelf staat en een volledige behandeling leidt tot en algehele ontspanning bij het dier, waardoor het lichaam de rust krijgt om te genezen. Ieder punt wordt gedurende 40 – 60 seconden behandelt. Waardoor een volledige therapie al gauw 30 – 45 minuten duurt. Doordat geen enkel probleem op zichzelf staat is onze ervaring dat een gecombineerde behandeling met homeopathie, waarbij het dier de daaropvolgende weken met homeopathie wordt behandeld, een versterkend effect heeft op de genezing. Tevens heeft de ervaring geleerd dat een te frequente laserbehandeling een averechtse resultaat geeft. Het lichaam moet na een behandeling tot rust komen, waardoor de tijd tussen opeenvolgende behandelingen minimaal 1 – 2 weken moet duren. In sommige gevallen, vooral acute gevallen, is een eenmalige behandelingen vaak al voldoende. Veelal zijn 2 – 3 behandelingen nodig voor een volledig herstel.


Massage & fysio therapie

Massage & fysiotherapie in de dierenartspraktijk

Bewust omgaan met je dier zorgt ervoor dat je reeds voortijdig gedragsveranderingen mede veroorzaakt door vermindering van de gezondheid waarneemt. Daardoor is het mogelijk op tijd maatregelen te nemen, om ernstiger verstoring van de gezondheid van het paard te voorkomen. Eén van deze maatregelen, ook door uzelf uit te voeren, is massage. Massage laat het dier ontspannen.

Waarom massage

Met vele paarden en ook honden wordt gesport. Het gaat er daarbij om dat zij zich snel, krachtig en soepel bewegen. Om zich zo te kunnen bewegen mag het dier niet worden beperkt in zijn bewegingen. Een soepele beweging kan worden beperkt door een onvoldoende conditie en door zwakke onderdelen van het bewegingsapparaat.

Het bewegingsapparaat speelt een centrale rol bij het zich bewegen van het dier. Spieren, botten en pezen vormen gezamenlijk het bewegingsapparaat. De botten, die het skelet vormen, geven steun aan het lichaam en bescherming aan organen. Een gewricht vormt de verbinding tussen twee ten opzichte van elkaar bewegende botten. Dat twee botten ten opzichte van elkaar een gerichte beweging maken is mogelijk doordat spieren, die met de uiteinden aan één van beide botten zijn gehecht, zich kunnen samentrekken en weer ontspannen. Bij het zich samentrekken van een spier worden beide botten naar elkaar toe getrokken en met het gewricht als draaipunt vindt er een beweging plaats. Middels pezen zijn spieren aan de uiteinden van de botten gehecht en banden, gemaakt van hetzelfde materiaal als pezen, zorgen ervoor dat de gewrichtskom in de holte van het gewricht blijft zitten.

Voorwaarden voor een snelle en vooral krachtige beweging is de mate waarin de spier zich kan samentrekken en hoe lang een spier dat kan volhouden. De sterkte van een beweging is afhankelijk van de omvang van de spier, maar de tijd dat een spier deze samentrekking kan volhouden is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals doorbloeding, voorraad voedingsstoffen en stofwisseling. Met de doorbloeding wordt voornamelijk zuurstof naar de spiervezels gebracht. De doorbloeding zorgt er ook voor dat extra voedingsstoffen tijdens de arbeid vanuit de voorraaddepots naar de spierweefsels worden getransporteerd en dat afvalstoffen worden afgevoerd, zodat deze via de uitscheidingsorganen worden verwijderd uit het lichaam. Vanuit het voedsel ontstaan door middel van de spijsvertering en de stofwisseling de voor de spierarbeid noodzakelijke voedingsstoffen en worden de voorraaddepots aangevuld.

Wanneer massage

Bij een verstoorde doorbloeding of een overbelasting van de spieren en pezen komt enerzijds te weinig zuurstof in de spier en worden anderzijds onvoldoende afvalstoffen afgevoerd. Het gevolg is vaak verzuring van de spier met als gevolg verkramping en ontsteking dan wel beschadiging van pezen en banden. Door middel van massage is het mogelijk om de doorbloeding enigszins na te bootsten. Door met de handen knedende, rollende of drukkende bewegingen op de huid ter hoogte van de belangrijkste spieren en pezen te maken, geraken deze structuren ontspannen en beter doorbloed. Ter ondersteuning van de massage van de vacht van het dier maken wij gebruik van een massage-gels. Voor het behandelen van spierproblemen maken wij gebruik van Spiergel en bij de behandeling van peesaandoeningen masseren wij met Tendogel.


Fytotherapie

Fytotherapie in de dierenartspraktijk

Fytotherapie, ook wel plantengeneeskunde genoemd, houdt zich bezig met de toepassing van bereidingen van plantaardige oorsprong (kruiden en extracten van kruiden). In de fytotherapie worden ziekten gezien als een verstoord evenwicht in het lichaam, doordat de lichaamsvochten vergiftigd zijn met afvalstoffen en voedingsgiften. De behandeling berust op het afvoeren van deze toxische producten. Fytotherapeutica stimuleren het lichaam om toxinen (gifstoffen) versneld af te voeren, waardoor het lichaam ontdaan wordt van evenwicht verstorende factoren. Het is dan ook begrijpelijk dat een geneeskruid op verschillende aandoeningen een positief effect kan hebben. Deze aspecifieke werking is het gevolg van het algemeen stimulerend effect op de afvoerfuncties van het lichaam.

De heilzame werking van een plant is vaak superieur aan die van de geïsoleerde fractie ervan of van een overeenkomstig chemisch substraat. Evenals in de klinische homeopathie werkt de fytotherapie met mengsels van verschillende kruiden, die elkaars werking versterken. Zo werken wij met Hoestmix = kruidenmengeling ter behandeling irritatie van de luchtwegen, dat gepaard gaat met af en toe hoesten.

Ook werken wij met Herbalmix = kruidenmengsel voor de verbetering van de algehele conditie. Door suppletie van het basisrantsoen met Herbalmix wordt het voer aangevuld met zogenaamde ballaststoffen, die voorhanden zijn in kruiden. Deze ballaststoffen zijn essentieel voor een evenwichtige opbouw van de bacterieflora in de darmen. De voor de kruiden eigen vitaminen en mineralen zijn zo uitgebalanceerd dat deze door het lichaam optimaal kunnen worden verwerkt en benut. Dit gecombineerd met de geactiveerde spijsvertering door de versterkte darmbacterieflora, geeft een optimale eetlust en conditie.

Daarnaast werken wij met een vloeibaar fytotherapeutisch product op basis van azijn en melkzuur. Dit product – Digesticur – veroorzaakt een versterkte speekselproductie en daardoor een verbeterde enzymatische vertering. De fytotherapeutische extracten in Digesticur activeren de overige spijsverteringsklieren en het melkzuur heeft een verzachtende werking op het darmslijmvlies. Digesticur zorgt ervoor dat de aangeboden voedingsbestanddelen optimaal worden verteerd en worden opgenomen in het lichaam.


Homeopathie

Homeopathie in de dierenartspraktijk

Behandelen met homeopathische middelen, afgestemd op de problemen van het individuele dier, is een logische stap binnen de holistische diergeneeskunde. Homeopathische geneesmiddelen zijn van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. Deze middelen zorgen voor: een algemene stimulering van de afvoerfuncties van het lichaam, het in evenwicht brengen van de energiehuishouding van het lichaam en het aanzetten van de celstofwisseling, waardoor herstel optreedt van aangetast weefsel.

De homeopathie grijpt in op het fysiologisch evenwicht van organen en herstelt daardoor de vitaliteit van het organisme. De homeopathie kan onderverdeeld worden in de klassieke homeopathie en de klinische homeopathie. In onze kliniek wordt de klinische homeopathie toegepast, waarbij lagere potenties (D3 – D6) worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot de klassieke homeopathie, die gebruik maakt van hogere potenties (D200 – D1000), waarbij geen aantoonbare moleculen in het preparaat aanwezig zijn.

De homeopathie berust op een tweetal hypothesen

Een substantie die bepaalde symptomen in een gezond organisme teweeg kan brengen, kan een ziek organisme met diezelfde symptomen genezen. Dit wordt samengevat in de regel: SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR – het gelijke zal door het gelijkende worden genezen. Dit principe staat lijnrecht tegenover het gangbare reguliere denken, waarbij men ervan uitgaat dat de klachten van een zieke zullen verdwijnen door het toedienen van middelen (farma-chemische geneesmiddelen) met een tegengestelde werking = “contraria contrariis curentur”.

Door het geneesmiddel te verdunnen en bij ieder verdunningsstap krachtig te schudden, wordt de werking van het middel sterker en specifieker. Men spreekt van potentiëren. In onze kliniek werken wij met de reeks SIMICUR tincturen. De 21 verschillende tincturen hebben ieder hun indicatiegebied. Bijvoorbeeld een middel ter behandeling van ontstekingen (= Glandulacur) of een middel voor botten en gewrichten ( = Osteocur). Hiermee is het mogelijk om de basisbehandeling in te stellen en de therapie uit te breiden met de overige behandelmethoden die wij toepassen.


Inhalatietherapie

Inhalatietherapie in de dierenartspraktijk

Met inhalatie-therapie worden geneesmiddelen via aërosolvorming door de slijmvliezen van de voorste luchtwegen opgenomen. Deze vorm van geneesmiddelopname is na het injiceren de snelste opname in het lichaam. De belangrijkste geneesmiddelen die voor inhalatie in aanmerking komen zijn homeopathische geneesmiddelen en etherische oliën. Inhalatie-therapie wordt vooral toegepast bij aandoeningen van de luchtwegen en longen.

Het voordeel van deze behandeling is naast de snelle opname van het geneesmiddel ook dat deze middelen ook weer via de longen worden uitgescheiden. De medicinale behandeling is zodoende zowel systemisch als lokaal.

De homeopathie berust op een tweetal hypothesen

  • influenza infectie of een ander virale besmetting
  • keelontsteking en bronchitis
  • chronische bronchitis
  • longontsteking, hierbij als een ondersteunende therapie bij een antibioticum behandeling.